Üldist

Masterd Data Management (MDM) eesti keelsed vasted on põhiandmete haldus või ka loendite haldus. MDM on vahend loendite ühtlustamiseks, korrastamiseks, vastavusse seadmiseks ja rikastamiseks . Andemhaldaja rolli nimetatakse ”andmestewardiks”/ võtmekasutajaks/ super kasutajaks. MDMi vajadus tekib ettevõttes, kus on kasutusel rohkem kui üks süsteem. Täpsemalt siis, kui samadest andmetest tekib mitu versiooni ja neid on seetõttu vaja seada vastavusse ning grupeerida või siis hoopiski veel analüütilistel eeesmärkidel täiendada.MDMist on võimalik käivitada ka erinevaid laadimise protseduure ja analüüsimotori protsessimist.

MDM on nagu aken andmebaasil, seet tähendab, et MDMi ei salvestata andmeid vaid mdm näitab, mis andmed on sellesse ühendatud andmebaasi tabelis ja vastavalt kasutaja õigustele võimaldab andmete muutmist.

Märksõnad